18. sep. 2020 kl. 13:41

ALT DU TRENGER Å VITE OM KORONA

https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/

Les mer

MØTEPLAN 2021

Måned

JAN

FEB

MAR

APR

MAI

JUN

JUL

AUG

SEP

OKT

NOV

DES

Kom.styret

28.

11.

11.

22.

20.

17.

-

-

9.

14.

18.

16.

Form.skap

19.

16.

2.

13.

11.

8.

-

31.

-

5.

9./30.

-

Kontrollutvalget

    22.                  

Hovedutv. Oppvekst/kultur

-

18.

-

-

18.

-

-

-

27.

-

16.

-

Hovedutv. Helse/omsorg

-

18.

-

-

18.

-

-

-

27.

-

16.

-

Hovedutv. Teknisketjenester

-

18.

-

-

18.

-

-

-

27.

-

16.

-

AMU -         25. - - 27. - - - 23. - 25. -

 

Kommunestyremøter starter kl. 18.00 hvis ikke annet er meldt
Formannskapsmøter starter kl. 10.00 hvis ikke annet er meldt