MØTEPLAN 2020

Måned

JAN

FEB

MAR

APR

MAI

JUN

JUL

AUG

SEP

OKT

NOV

DES

Kom.styret

-

6.

26.

-

7.

18.

-

-

24.

-

5.

17.

Form.skap

21.

18.

17.

28.

-

9.

-

-

15.

6. / 27.

10.

1.

Kontrollutvalget

      15 27       29.   4  

Hovedutv. Oppvekst/kultur

 

 

 

 

 

 

 

 

25.

 

 

 

Hovedutv. Helse/omsorg

 

 

 

 

 

 

 

 

17.

 

 

 

Hovedutv. Teknisketjenester

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommunestyremøter starter kl. 18.00 hvis ikke annet er meldt
Formannskapsmøter starter kl. 10.00 hvis ikke annet er meldt