MØTEPLAN 2023

Måned

JAN

FEB

MAR

APR

MAI

JUN

JUL

AUG

SEP

OKT

NOV

DES

Kom.styret

-

9.

23.

-

4.

15.

-

-

-

12.

23.

14.

Form.skap

18./24.

-

14./16.

25.

-

6.

-

-

12.

-

7./28.

-

Kontrollutvalget

    15.                  

Hovedutv. Oppvekst/kultur

-

28.

-

-

23.

-

-

-

-

-

14.

-

Hovedutv. Helse/omsorg

-

-

-

-

23.

-

-

-

-

-

14.

-

Hovedutv. Teknisketjenester

-

-

1.

-

24.

-

-

-

-

-

15.

-

AMU -         23. - - - 15. - - 28.     5.

 

Kommunestyremøter starter kl. 18.00 hvis ikke annet er meldt
Formannskapsmøter starter kl. 10.00 hvis ikke annet er meldt

Bygdevekstavtale:

18. januar 2023 - felles formannskapsmøte i Tana  

21. februar 2023 - felles oppstartsmøte med arbeidsgruppene i Nessseby 

16. mars 2023 - felles formannskapsmøte i Båtsfjord 

15. juni 2023 - felles kommunesytremøte - sluttrapport og utkast til avtale 

 

12. oktober 2023 - innsetting av nytt kommunestyre