molloreparasjoner_1

Moloreparasjonen er i gang!

Denne uken startet Secora med en lenge etterlengtet moloreparasjon.
Allerede i 1994 meldte Berlevåg kommune inn betydelige skader på Svartoksmoloen. I 1996 var moloen gjenstand for modelltankforsøk hos SINTEF i Trondheim, og konklusjonen var ikke lystelig lesing: En storm av tilstrekkelig styrke og retning var i stand til å bryte ned moloen. Likevel gikk det ytterligere 10 år før Kystverket fikk bevilgninger til å gjennomføre reparasjonen - heldigvis har ikke skadene forverret seg betydelig i mellomtiden.

Secora AS er Kystverkets anleggsselskap, og de fikk oppdraget med å bygge en skuldermolo på ca 300 meters lengde. Skuldermoloen bygges opp av meget stor stein som hentes fra Kjøllefjord og legges ut i to "etasjer". Fyllingen skal være "luftig", dvs. uten løsmasser, og skal absorbere bølgeenergien etter samme prinsipp som tetrapodene lenger ut. Ca 25.000 kbm masse skal legges ut, og budsjettet er på ca 26 mill. kr. Secora har, med båtmannskap og lokale underleverandører ca 6 personer i arbeid, og forventer å være ferdig før de første høststormene setter inn.