18. sep. 2020 kl. 13:41

ALT DU TRENGER Å VITE OM KORONA

https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/

Les mer

Store Molvik

Fraflyttet fiskerbondesamfunn med bygninger fra før 2. verdenskrig. Beliggende i naturskjønne omgivelser ved Tanafjorden, sørvest for Berlevåg.
Landskapet preges av kraftige strandvoller og et stort
antall gamle strandlinjer som er et resultat av landhe-
vingen etter siste istid.
Godt utgangspunkt for strandturer.
Veiforbindelse: 20 km grusvei fra Berlevåg.