Næring og utvikling

Berlevåg kommune ønsker en helhetlig innsats på næringsutvikling, og ønsker å arbeide mot et robust næringsliv og et levende lokalsamfunn.

I kommunen har vi et relativt variert næringsliv, med tanke på folketall, med en blå sektor som står for over halvparten av kommunens samlede driftsinntekt. Det er enighet om at kommunens næringslivsaktører, med sin tilknytning til havet, fortsatt skal prioriteres høyt ved kommunal satsning. I tillegg til dette, er det satsning på fornybar energi, både i form av vindkraft og hydrogenproduksjon.

 

Mål og ambisjoner:

Ambisjoner for kommunens nærings- og utviklingsarbeid oppsummeres slik:

  • Nytt og nyskapende næringsliv.
  • Videreutvikle eksisterende virksomheter.
  • Profilere Berlevåg.
  • Bolyst.
  • Bidra til god integrasjon av nye innbyggere i Berlevåg.

 

Det ønskes godt samarbeid med gründere og bedriftsledere for et nytt og nyskapende næringsliv i kommunen. Ønsker nyetableringer velkommen og det samme til nyskapende utviklingsprosjekt i det eksisterende næringslivet.

Berlevåg kommune ønsker et sterkt samarbeid med flere aktører til å bidra til bolyst i kommunen. Folk som kommer til kommunen, skulle det være permanent, eller ikke, skal merke at det er lett å trives. Dette er et kollektivt ansvar alle i kommunen har – Å gjøre det lett for tilflyttere og turister å trives.