Norskkurs for voksne innvandrere

Norskkurs for voksne innvandrere begynner på Berlevåg skole tirsdag 4. september
Viderekomne: Kl. 0830-1000
Nybegynnere: Kl. 1130-1300
Dette gjelder voksne innvandrere som har rett og plikt til norskopplæring, men også for voksne innvandrere som ønsker norskopplæring.

Orientering om opplæringen vil bli gitt ved oppmøte. De som er forhindret fra å møte kan kontakte Karl Steve Fredriksen på tlf. 95 11 96 04.

Karl Steve Fredriksen
lærer