Av Erik Brøske. Foto: Arnt Eirik Hansen

Ny prest på plass i Berlevåg

En godt besatt Berlevåg kirke ønsket søndag Hans Eiler Hammer velkommen som ny sokneprest i kommunen. Innsettelsesgudstjenesten ble et vakkert og varmt møte mellom menigheten og ny-presten.

IMG  2044 paa trappen bvgSammen med prost i Varanger prosti Stein Ovesen deltok sokneprest Mark Drogseth og kateket Anne Kirsti Kjenne Hauken fra nabokommunen Båtsfjord under den høytidelige gudstjenesten i Berlevåg kirke og ved den påfølgende kirkekaffen på Sangernes Hus. Hans Eiler Hammer kommer fra prestetjeneste i sitt eget ”hjemland” Færøyane, men har utdanning, gode språkkunnskaper og kone fra Norge. Hans fru Linda har for øvrig nær slekt i Berlevåg, og sammen med sine fire barn utgjør de også en kjærkommen befolkningstilvekst i Berlevåg kommune.

Forkynn Guds kjærlighet !

Prost Ovesen ønsket velkommen til innsettelsen, hilste fra biskop Kjølås og med utgangspunkt i Paulus sine ord til menigheten i Korint gav han den nye presten det råd å være seg selv og forkynne Guds kjærlighet. Stein Ovesen foretok så selve innsettelsen av Hans Eiler Hammer som prest i Berlevåg og Kongsfjord menigheter. Skriftlesingen sto prest Drogseth og kateket Kjenne Hauken for, før Hans Eiler Hammer ledet resten av gudstjenesten. Han takket på vegne av hele familien for den mottakelsen de hadde fått i Berlevåg, for menighetens tålmodighet i ventetiden fra tilsetting til innsettelse i tjenesten, og la stor vekt på at han virkelig gledet seg til å begynne som prest i Berlevåg.

 IMG  2047 admogordforer gave bvg

Visjon

Hans Eiler Hammer fortalte om sin visjon for prestetjenesten; om menneskenes frelse ble il velsignelse for alle, og håpet han kunne være med og gjøre visjonen til virkelighet. Med utgangspunkt i dagens tekst, som var hentet fra Matt. 21, 28 – 31, kom han i sin preken sterkt inn på at Jesus bryr seg om alle, selv de som har sagt nei til Gud, om de er syndere eller tollere. Jesus har en grenseløs kjærlighet og tilgivelse, var hovedbudskapet til menigheten i Berlevåg fra ny-presten. Innsettelsesgudstjenesten, der omkring 60 fra menigheten var tilstede, innbefattet også ofring til menighetens arbeid og ble avsluttet nattverd.

Kirkekaffe

Kirkekaffen på Sangernes Hus etter gudstjenesten ble ledet av Bjørg Ingebrigtsen fra menighetsrådet. Her bar Berlevågs ordfører fram velkomstord og overrakte et vakkert glassfat dekorert med et symbolsk nordlys som velkomstgave til prestefamilien.. Prost Stein Ovesen kom med mange lovord til Berlevåg kommune for måten de hadde tatt tak i realiseringen av ny prestebolig på. Hans Eiler Hammer gjentok sin og familiens takknemlighet overfor lokalsamfunnet for måten de var tatt i mot på, og mye tyder på at Berlevåg og Kongsfjord nå får en sterk grad av stabilitet i prestetjenesten i mange år framover.