Nytt fra kommunestyret

BERLEVÅG MARINE NÆRINGSPARK AS ble i kommunestyremøte 30. mars i år vedtatt opprettet med en aksekapital på minimum 2 mill. kroner. På samme møte ble aksjekapitalen bevilget (fra fjorårets regnskapsmessige overskudd), og et vedtak om å erverve eiendommen 11/853 til marin næringspark ble fattet. Eiendommen er identisk med det tidligere Arctic-anlegget i Berlevåg.
ETTER DETTE VEDTAKET har bl.a. behovet for en rask framdrift av bygningsmessige tiltak ved anlegget meldt seg, noe som igjen nødvendiggjorde et ekstraordinært kommunestyremøte for å avklare en eventuell endring av selskapsformen fra aksjeselskap til kommunalt foretak, og finansiering av første ombyggingstrinn.

DET EKSTRAORDINÆRE kommunestyremøtet 29.juni vedtok (mot en stemme) å opprettholde vedtaket fra 30.mars angående bl.a. selskapsformen. Dermed det fortsatt klart at selskapsformen blir aksjeselskap. Videre omfatter vedtaket at Berlevåg kommune bevilger et ansvarlig lån til Berlevåg Marine Næringspark AS på 5 mill. kroner til opprustning av bygningen. Beløpet dekkes ved at Berlevåg kommunes ansvarlige lån til Varanger Kraft AS (6.25 mill. kr.) kreves utbetalt.

I TILLEGG TIL nevnte hovedsak, behandlet også kommunestyret plan for gjennomføring av selskapskontroll i Berlevåg kommune, og fattet et enstemmig vedtak i samsvar med tilråding fra kontrollutvalget. En formell justering av budsjettplassering angående et tidligere kommunestyrevedtak om bevilgning av kr. 180.000,- til bærbare datamaskiner ved Berlevåg skole, ble også vedtatt under det ekstraordinære kommunestyremøtet.