Øfas informerer

I og med at temperaturene ennå er forholdsvis lave og tininga har stoppet mer eller mindre opp, vil innkjøringa fra årets ryddeaksjon bli gjennomført i uke 23, tirsdag den 3/6-14.

Rutene blir kjørt etter tømmekalenderen.

Spørsmål angående ryddeaksjonen kan stilles til driftsleder Øfas Husholdning, Sture Helander, telefon 950 48 152.

 

Avfallet vi tar i mot skal være av en slik karakter at vi betrakter det som herreløst avfall som dukker opp når snøen tiner. Avfallet settes i sekker ved siden av beholderen, men de må ikke være tyngre enn at renovatøren kan løfte de uten for stor belastning.


Næringsavfall, større gjenstander og garasjeopprydding hører ikke med under denne kategorien og kan leveres på våre mottaksstasjoner rundt i hver enkelt kommune og er betalingstjeneste.


Elektrisk- og farlig avfall fra private husholdninger skal levers til godkjent mottak og omfattes ikke av ryddeaksjonen.