Øfas informerer

Våre abonnenter har vært flink i å ta i bruk kildesortering og vi ser en reduksjon i restavfallet på opp mot 40%.

Som en følge av dette legger ØFAS om kjøreruter og hentefrekvenser fra 2019 hvor vi skal hente plast/papir/kartong/papp oftere. Det er viktig at abonnentene sjekker tømmekalenderen for å se endringene på sin rute. Avfallet vil bli hentet etter følgende metodikk:

  • Matavfall hver 2. uke

  • Papir/papp/kartong hver 4.uke

  • Plast hver 4.uke

  • Restavfallet hver 3. uke

Tømmekalenderen er sendt ut og finnes også på vår hjemmeside www.ofas.no og Facebook. De som har reservert seg mot reklame mottar kalenderen i uke 1.

På grunn av omleggingen vil noen abonnenter få lengre hentefrekvens i starten av året. Om noen får kapasitetsproblemer er det mulig å levere vederlagsfritt ved våre mottak.