Fjæra - Mathea

Høring av kommuneplanens samfunnsdel

Berlevåg kommune planlegger for framtiden. Formannskapet i Berlevåg har vedtatt å sende forslag til ...
Fiskebåter i havna

Høring - Kommunedelplan for Berlevåg industripark - Høringsfrist 4. september 2020

Formannskapet har i møte 16. juni vedtatt å legge forslag til kommunedelplan for Berlevåg industripa...