Ordføreren informerer

Endelig skal det komme noe på trykk fra meg som nyvalgt ordfører.
Jeg har nu vært ca 2 mnd i ordførerstolen og lærerkurven har vært bratt, men også spennende.Så får vi se om tiden framover vil gi de resultater vi i høyre har programfestet. Valget ble jo overveldende da vi klarte rent flertall for første gang siden krigen.Dette forplikter og vi tar forventningene til etterretning, og skal gjøre vårt for at resultatene kommer. Rom var ikke bygd på en dag så litt tålmodighet må det tas høyde for. Jeg vil benytte denne anledningen til å takke for tilliten, og det engasjement som ble vist i valget 2011.

Nå går dagene fort å julehøytiden nærmer seg med stormskritt. Det har vært en travel høst på mange måter, mange gjøremål og oppdrag skulle avsluttes før høytiden.

Jeg har i dag vært på ordførerens lunsj, som for meg var en hyggelig opplevelse. De fleste ansatte fra alle enheter var tilstede, samt rådmannen. Her fikk de oppmøtte en gjennomgang av kommunens storsatsing i juni måned 2012 v/Ingvild “CRAY OUT AND SHOUT” en kor festival (opera) som vi ikke har sett maken til, og som vil engasjere hele befolkningen. Det er snakk om besøkende rundt 1500-2000. Selv fylkesmannen uttrykte “Dette høres sprekt ut”. Hvis dette skal bli den suksessen vi tror, vil all den hjelp og engasjement som vi er kjent for mobiliseres. Det ble videre v/rådmannen en gjennomgang av : Økonomi, Drift, Vindkraft, Fjærtoft, Havn, Regulering, Samhandlingsreform, Nav, m.v. Hvis det blir resultater av dette kan vi se årene som kommer lyst i møte.

Til slutt vil jeg ønske hver å en av dere EN RIKTIG GOD JUL OG ET GODT NYTTÅR!