Kommunale planer

12. januar 2006
Her finner du Berlevåg kommunes planer som er gjort tilgjengelig på Internett, blant annet kommuneplanen, kommuneplanens arealdel, kommunedelplaner, regulerings/bebyggelsesplaner, strategisk næringsplan, økonomiplan osv.
Les mer

Fylkeskommunale planer

12. januar 2006
Her finner du linker til noen viktige planer som blant annet påvirker forhold som næringsutvikling, veibygging, kulturvirksomhet, idrettsaktiviteter og lignende.
Les mer

Statlige planer

12. januar 2006
Her finner du linker til noen viktige planer som berører nasjonale, regionale og lokale forhold i hverdagen.
Les mer