Plass i barnehage 2011-2012

Foreldre som ønsker plass til sine barn i Berlevåg barnehage fra høsten (24. august), må søke om opptak innen: 1. mai 2011

Barn med tildelt barnehageplass 0-3 år og 3-5 år beholder plassen uten årlig søknad.

Barn som ønsker endring i tildelt plass fra hel til halv eller motsatt, må søke.

Søknadsskjema kan hentes på servicekontoret, på skolen, i barnehagen eller på kommunens hjemmeside.

Søknaden sendes:

Berlevåg barnehage
Torget 4
9980 BERLEVÅG