Logoer

Pressemelding - Forprosjekt Bærekraftige lokalsamfunn i Arktis

Kommunene i Øst-Finnmark og energikonsernet Varanger Kraft ønsker å være attraktiv for bærekraftige næringsetableringer. Her vil vi bygge kunnskap i verdensklasse når det gjelder tilrettelegging for bærekraftig næringsutvikling. Forprosjektet Bærekraftige lokalsamfunn i Arktis har undersøkt hvilke krav og premisser som vi må ha i vår «verktøykasse» i den sammenheng.

Hensikt

Forprosjektet Bærekraftige lokalsamfunn i Arktis har undersøke hvordan kommunene og næringslivet bør gå frem for å skape en verktøykasse for fremtidig næringsutvikling. Denne verktøykassen skal ivareta FNs bærekraftsmål, med særlig søkelys på gode prosesser, som ivaretar urfolk, minoriteter og hele lokalbefolkningen.

 

Det vi har gjort

Prosjektet har avdekket et behov der den tradisjonelle fremgangsmåten for å lage kommunale samfunns- og næringsutviklingsplaner, må suppleres med et bærekrafts- og urfolksperspektiv som er faglig forankret og anerkjent i internasjonale fora. Der involvering, felles forståelse og dialog med lokalbefolkning, urfolk og andre samfunnsaktører må utføres i tråd med gjeldende nasjonale og internasjonale forpliktelser.

Forprosjektet har gjennom felles arbeidsmøter mellom næringsutviklere og arealplanleggere i kommunene, gjort en gjennomgang av de viktigste bærekrafts mål og -prinsipper som direkte angår næringsutvikling, Her med særlig søkelys på prosesser som bygger på gjeldende urfolksrett, minoriteter og lokalsamfunnets interesser i Øst-Finnmark.

Berlevåg kommune har vært prosjekteier. Styringsgruppen har bestått av Kjell Richardsen, leder fra Berlevåg, Trond Haukanes fra Øst-Finnmarkrådet, Frank M. Ingilæ, Utviklingssjef fra Deanu/Tana, Stein Mathisen fra Varanger Kraft. Prosjektleder har vært Solveig Ballo, Sápmi Næringshage i samarbeid med Rune Fjellheim. Forprosjektet er finansiert med støtte fra Troms og Finnmark fylkeskommune.

 

Det vi ønsker å gjøre mer av

Behovsanalysen og arbeidsmøtene har avdekket et behov oppdaterte veiledere for å styrke kommunenes arbeid som tilretteleggere for bærekraftig næringsutvikling i Øst-Finnmark. Herunder utvikle nettverk for erfaringsbasert kompetanse på arbeid som reguleres av internasjonale avtaler og av urfolks-/folkeretten. Vi undersøker nå mulighetene for å utvikle ei felles «verktøykasse» for bærekraftig samfunnsutvikling i Øst-Finnmark.

 

Veien videre

Prosjektpartnerne er enige om at dette forprosjektet har avdekket et behov, og at prosjektet må følges opp med et hovedprosjekt. Veien videre vil derfor være å jobbe for å etablere et hovedprosjekt i løpet av 2023.

 

Kontaktpersoner:

 

Kjell Richardsen Berlevåg kommune,

Epost: kjell.richardsen@berlevag.kommune.no

Tlf: 45879840

 

Stein Mathisen, Varanger Kraft AS

Epost: stein.mathisen@varanger-kraft.no

Tlf: 982 88 007

 

Solveig Ballo, Sápmi Næringshage AS

Epost: solveig@sapminh.no

Tlf: 95800516

fY 3sWgYhmEYhtGBnU 4wwsFj 99AQuvWcizQ 2uc 88DcjJ 0dF 7T 4j 7MAzDMAzDMAI 7pWBkFNtXjzteOSkpyuvVUwXpGfrmCScpbSPjAA 3DMAzDMHZGdroxjImsrqjQvW  8pvOnHqQ G 5kAYBiGYRiGsbOyUwtGwzAMwzAMY NYH 6xhGIZhGIaRFBOMhmEYhmEYRlJMMBqGYRiGYRhJMcFoGIZhGIZhJMUEo 2EYhmEYhpEUE 4yGYRiGYRhGUkwwGoZhGIZhGEkxwWgYhmEYhmEkxQSjYRiGYRiGkRQTjIZhGIZhGEZSTDAahmEYhmEYSTHBaBiGYRiGYSTFBKNhGIZhGIaRFBOMhmEYhmEYRlJMMBqGYRiGYRhJMcFoGIZhGIZhJMUEo 2EYhmEYhpEUE 4yGYRiGYRhGUkwwGoZhGIZhGEkxwWgYhmEYhmEkxQSjYRiGYRiGkRQTjIZhGIZhGEZSTDAahmEYhmEYSTHBaBiGYRiGYSTFBKNhGIZhGIaRFBOMhmEYhmEYRlJMMBqGYRiGYRhJMcFoGIZhGIZhJMUEo 2EYhmEYhpEUE 4yGYRiGYRhGUkwwGoZhGIZhGEkxwWgYhmEYhmEkxQSjYRiGYRiGkRQTjIZhGIZhGEZSTDAahmEYhmEYSTHBaBiGYRiGYSTFBKNhGIZhGIaRFBOMhmEYhmEYRlJMMBqGYRiGYRhJMcFoGIZhGIZhJMUEo 2EYhmEYhpEUE 4yGYRiGYRhGUkwwGoZhGIZhGEkxwWgYhmEYhmEkxQSjYRiGYRiGkRQTjIZhGIZhGEZSTDAahmEYhmEYSTHBaBiGYRiGYSTFBKNhGIZhGIaRFBOMhmEYhmEYRlJMMBqGYRiGYRhJMcFoGIZhGIZhJMUEo 2EYhmEYhpEE 6f 8DgamFqNeC 1nUAAAAASUVORK 5CYII=