PRESSEMELDING!

Kirstin Biti Johansen fratrer sin stilling som administrasjonssjef i Berlevåg kommune!
Kommunestyret i Berlevåg har ønsket å kunne tilsette ny administrasjonssjef. Kirstin Biti Johansen har valgt å etterkomme kommunestyrets anmodning mot utbetaling av en økonomisk kompensasjon.

Kommunen utbetaler Kirstin Biti Johansen full godtgjørelse i oppsigelsestiden samt etterlønn i en periode som partene er blitt enige om.

Kirstin Biti Johansen fratrer administrasjonssjefstillingen med virkning fra 1. mai 2007.

Denne pressemelding er utarbeidet av partene i fellesskap.