Industrihavn

Prosjekt Berlevåg industrihavn

Berlevåg kommune har sammen med Berlevåg havn, Green Ammonia Berlevåg/Varanger Kraft Hydrogen og Barents Salmon jobbet med skisse/forprosjekt Berlevåg Industrihavn.

Bakgrunn for prosjektet har vært å se på hvordan Berlevåg ytre havn kan utvikles til ei moderne og fremtidsrettet industrihavn.

Prosjektet har blant annet sett på behov for utdyping av ytre havna, behov for nye kaier og hvor de bør plasseres,  behov for arealer med havnetilknytting (bakarealer) samt hvordan Berlevåg industrihavn kan bli et miljøvennlig energiknutepunkt.

Prosjektgruppen har bestått av representanter fra: Berlevåg havn, Green Ammonia Berlevåg AS /Varanger Kraft Hydrogen AS, Barents Salmon AS og Berlevåg kommune. Multiconsult Tromsø har ledet prosjektet og utarbeidet rapport.

Prosjektet har fått finansiering fra Finnmark fylkeskommune.

 

Prosjekt Berlevåg industrihavn» er nå ferdig, se vedlegg.