Prosjekt BLI - Stopp / snu fraflyttingen!

I februar 2007 nedsatte formannskapet en politisk uavhengig prosjektgruppe med mandat å arbeide for tiltak som bidrar til å stabilisere / øke folketallet i kommunen, og kommunestyret har bevilget totalt 500.000 kroner som skal benyttes til dette formålet.
Gruppen er sammensatt av følgende personer med ulike posisjoner og verv i lokalsamfunnet: Frank Arne Hansen (Berlevåg Fiskemottak), Jørn Stensvold (Hydraulikk Finnmark), Helene Haugereid (LOSA), Linda Fredriksen (Frisørbua) og Trond Efraimsen (Berlevåg Bibliotek).

Prosjektgruppens prioriteringer skal ta utgangspunkt i en spørreundersøkelse som skal gjennomføres i kommunen etter påske i 2007. Undersøkelsen vil rette seg mot alle personer bosatt i Berlevåg i alderen 16 – 40 år, samt de ti siste års avgangselever fra grunnskolen.

Prosjektgruppen har på nåværende tidspunkt gjennomført to arbeidsmøter, og allerede meislet ut viktige satsingsområder, som blant annet:
· Fokus på tettere samarbeid mellom skole, næringsliv og kommune,
· Skaffe ungdommen sommerjobber i næringsliv og kommune,
· Bedre tilrettelegging for mennesker som befinner seg i etableringsfasen,
· Gjennomføre intervju med personer / familier som har bestemt seg for å flytte,
· Profilerings- og markedsføringsarbeid for Berlevåg,
· Arrangere informasjonsmøte med næringslivet,
· Sørge for et godt arbeidsmiljø i kommune og næringsliv,
· Kartlegging av arbeidskraft lokalsamfunnet savner, men har sterkt behov for,
· Bli flinkere til å synliggjøre hva vi har av positive kvaliteter i kommunen,
· Arbeide for å øke engasjementet og utviklingstenkningen i lokalsamfunnet.

Strekpunktene ovenfor viser at det er mye som kan gjøres for å bidra til at Berlevåg kan bli et enda bedre sted å bo. Skal vi oppnå noen av de arbeidsmålene som er nevnt ovenfor, krever dette et sterkere engasjement fra lokalbefolkningen. Vi må bli flinkere til å heve blikket og fokusere på hvordan hver og én av oss kan bidra til at lokalsamfunnet blomstrer på sin vei inn i fremtiden.

Én ting er sikkert, og det er at Berlevåg allerede har mange gode kvaliteter som vi kan bygge videre på for å styrke kommunens fremtidsutsikter.
· Vi har et rikt fritids- og kulturtilbud.
· Vi har en storslått og fascinerende natur.
· Vi har en rekke flinke og kreative ungdommer.
· Vi har et Mannskor som har gitt kommunen uvurderlig profilering i mange år.
· Vi har mange flinke og engasjerte mennesker som alle gjør en stor innsats for lokalsamfunnet.

MEN: Vi trenger langt flere for å utvikle Berlevåg til å bli en kommune ingen ønsker å flytte fra, og hvor mange ønsker å bosette seg.