sandfjorden

Sandfjorden

Vakkert kystlandskap ved RV 890, ca 13 km fra Berlevåg. Sandfjordbukten domineres av en høy fjellrygg med mar- kante steinskredvifter i nordvest, og preges for øvrig av en lang sandstrand med sanddyner og særegen vegeta- sjon.
Sandfjorden er et landskapsvernområde, der motorferdsel og camping ikke er tillatt.