Sanering av vann og avløpsrør i området Parkplassen/Granbakken

Vi er nå inne i en periode hvor vi kan forvente minusgrader og da kan midlertidige vanntilkoblinger fryse. For å sikre vannleveranse til skolen og andre berørte abonnenter i denne perioden vil anleggsarbeidet ved Parkplassen/Granbakken bli midlertidig stoppet og gjenopptatt våren 2019.

 

Alle berørte abonnenter er nå koblet direkte til det kommunale nettet.

 

Det vil bli lagt grus på veien før anleggsmaskinene kjøres bort.