Servicekontor

Fra 1. januar 2009 er det opprettet Servicekontor i Berlevåg kommune. Kontoret holder til på Torget 4.
Alle henvendelser til kommunen skal i første omgang til Servicekontoret.

Alt av skjema og søknader finner du nå på servicekontoret, der vi vil være behjelpelig med utfylling av disse.