Skolefritidsordningen

Skolefritidsordningen ved Berlevåg skole eies og drives av Berlevåg kommune. SFO er et tilbud utenom skoletid for elever fra 1.-4. trinn, eldre elever (opptil 7.trinn) kan også søke ved særskilte behov.

Skolefritidsordningen holder til i fløyen der 1.-4. trinn holder til.  I tillegg til egen hovedbase er det et ekstra rom tilgjengelig utenom undervisningstid. SFO disponerer ukentlig svømmebassenget, idrettshallen og skolekjøkkenet.
 

Åpningstider:  Morgen: kl. 06:50-08.30
                         Etter skoletid: kl.12.15/13.00-15-50.

 

Prisliste SFO 2023/2024:

Pris pr. måned                   kr. 914,00

Det gis søskenmoderasjon. Det gis ikke søskenmoderasjon for kombinasjon av barnehageplass og plass i SFO.

- pr.mnd med 50% reduksjon for 2. barn.

- pr. mnd med 100% reduksjon for 3. barn

Kontaktinformasjon

Leder Elin Beate Hansen
E-post elin.hansen@berlevag.kommune.no
Telefon SFO 458 79 905
   
Rektor:  Sissel Mortensen
E-post

sissel.mortensen@berlevag.kommune.no

Telefon  458 79 900
   
Besøksadresse: Skolegata 5
Postadresse: Rådhusgata 2, 9980 Berlevåg