Skolefritidsordningen

Skolefritidsordningen ved Berlevåg skole eies og drives av Berlevåg kommune. SFO er et tilbud utenom skoletid for elever fra 1.-4. trinn, eldre elever (opptil 7.trinn) kan også søke ved særskilte behov.

Skolefritidsordningen holder til i fløyen der 1.-4. trinn holder til.  I tillegg til egen hovedbase er det et ekstra rom tilgjengelig utenom undervisningstid. SFO disponerer ukentlig svømmebassenget, idrettshallen og skolekjøkkenet.

Åpningstider:   Morgen: kl. 07.00-08.30

                         Etter skoletid: kl.12.15/13.00-16-00.

Leder: Marita Aleksandersen

marita.aleksandersen@berlevag.kommune.no

Kontaktinformasjon

Telefon SFO: 45 87 99 05

Telefon Enhetsleder undervisning: 45 87 99 00

Telefon Berlevåg skole: 78 78 20 70

Skolens hjemmeside: Berlevåg skole

E-mail this Print this