Sikkerhetsoppgradering på Berlevåg lufthavn

Torsdag 8. februar fikk kommunestyret en orientering om pågående sikkerhetsoppgraderinger ved Berlevåg lufthavn.

Lufthavnen skal gjennom et omfattende sikkerhetsløft i løpet av det nærmeste året. Totalt investeres i underkant av 50 millioner kroner til dette formålet. I tillegg til at selve rullebanen og oppstillingsområdet gjennomgår et betydelig sikkerhetsløft, skal også terminalbygget med tilhørende parkeringsplasser oppgraderes og lyssettes. Det pågående arbeidet vil medføre at flyplassen i korte perioder må stenges pga asfaltering og andre oppgraderinger. Dette var budskapet fra Frank Pedersen, Afisfullmektig ved Berlevåg lufthavn.

 

Frank