SKOLESTART

Ordfører Janne  Vi har nå startet på høsten, for når skolene har startet er det høst, selv om værgudene har gitt oss sommerfølelse selv etter skolestart.

Skolestart betyr at hele familien kommer i normal gjenge igjen. Skolebarn blir hentet inn og kommandert i seng litt tidligere enn når det er ferie. De fleste trenger nok et par dager på denne omstillingen. For egen del er det i denne omstillingsperioden greit å ha mammaører som lar seg lukke, slik at en ikke hører alle til dels dårlige argumenter for ikke å legge seg.

Skolestart betyr også at en stor gruppe ungdom reiser ut av Berlevåg for å gå på skole. Litt trist at de drar, men slik er livets gang. Det blir jo desto mer liv når de kommer hjem til høst-ferie, juleferie osv.

At vi har mange flinke ungdommer i Berlevåg er helt klart.
Berlevåg kommune har gjennom flere år nå støttet næringsdrivende som tar inn ungdom i sommerjobb.
I år søkte 9 bedrifter om støtte til å ta inn totalt 25 ungdom i sommerjobb. 24 ungdommer søkte om sommerjobb i kommunen, og 13 ble tatt inn.
Jeg mener dette er tall vi kan være stolte av.

Dette er også en ros til næringslivet i kommunen som er flinke til å ta inn ungdom til sommerjobb. Flere av kommunens næringsdrivende har også tatt inn nyutdannede i faste stillinger i sine bedrifter. Dette er en fin trend som vitner om optimisme og fremtidstro for samfunnene Berlevåg og Kongsfjord.