SNØSKUTERLØYPER

Løype 6 er stengt fra Nedre Kirkhøydvannet via Langdalen til Gulgo er stengt på grunn av rasfare.

Alle øvrige løyper i Berlevåg kommune er åpne for fri ferdsel.