Søk etter gårds – og bruksnummer

Trenger du å vite ditt gårds –og bruksnummer kan du søke opp eiendommen i Statens matrikkel, på denne hjemmesiden: http://www.seeiendom.no/

Søk etter eiendom ved å bruke adresse eller gårds-/bruksnummer.

Slik søker du:

Søk på adresse Skriv inn gateadresse, komma og kommunenavn i søkefeltet. Eksempel: storgata 22, Berlevåg

Søk på matrikkelnummer Skriv inn Gnr/Bnr/Fnr/snr, komma og kommunenavn i søkefeltet. Eksempel: 11/250, Berlevåg.

Kjenner du kommunenummeret kan du søke på formen: 2024-11/250