Søknader til formannskapet før sommerferien 2011

Frist for søknader om skjenkebevilling eller dispensasjon for barmarkskjøring som skal behandles i formannskapet før sommerferien er satt til 10. juni 2011.

Søknader som kommer inn etter denne dato kan ikke påregnes å bli behandlet.