Flerbrukshuset

Språk-kafe og barselgruppe / Language-cafe and maternity group

I samarbeid med helsestasjonen, frivilligsentralen og flyktningetjenesten vil vi tilby språk-kafe og barselgruppe på flerbrukshallen framover.

In collaboration with the health station, the volunteer center and the refugee service, we will offer a language-cafe and maternity group in the multi-purpose hall (flerbrukshallen).

Kaféen vil være åpen for alle som ønsker å komme. Tanken er at det kan være en arena for de som er hjemme på dagtid f.eks. i foreldrepermisjon, og for våre nye innbyggere fra Ukraina. 


Her kan man møtes over en kopp kaffe/te og snakke sammen, praktisere språket, lære av hverandre. Det er plass til aktiviteter, lek og spill.

Hvor? – PERLA på flerbrukshallen (1 etasje).
Når? – Annenhver torsdag (oddetallsuker) fra og med 31.08.23


Fra klokken 12:00 til 14:00

Det vil være vanlig kafésalg, men dere kan gjerne ta med noe selv om ønskelig .

 

The cafe will be open to anyone who wants to come. The idea is that it can be an arena for those who are at home during the day, on parental leave, and for our new residents from Ukraine.

Here you can meet over a cup of coffee/tea and talk together, practice the language, learn from each other. There is space for activities and board games.

Where? – PERLA in flerbrukshallen (1st floor).

When? - Every other Thursday (odd-numbered weeks) from and including 31.08.23

 

From 12:00 to 14:00

There will be regular cafe sales, but you are welcome to bring something if you wish J

 

 

AZdzMw 3Ksc rAAAAAElFTkSuQmCCqb 77FlQD f 3CCU 6ucj 7dOAAAAAElFTkSuQmCC     QuyZbuJabAAAAAElFTkSuQmCC