Statutter for tildeling av kulturmidler

Kommunestyret vedtok i møte 17/2-12 nye statutter for tildeling av kulturmidler.
Hele det vedtatte reglementet finner Dere under ”kultur og fritid”.

Søknadsfrist for å søke på kulturmidler er satt til to ganger i året, 1. april og 1. september.