Stegning av skolegata

I forbindelse med riving av gammelskolen ser Berlevåg kommune behovet for å stenge deler av Skolegaten i en periode fremover, dette for å sikre HMS kravet i forbindelse med rivingen.

Vedlagt kart påviser hvilke deler av skolegaten som blir stengt. Omkjøring via Fjellveien til Olsborgveien.

 

All ferdsel innenfor anleggsområdet vil bli anmeldt.

 

Anleggsperioden vil være fom 20. april 2016 tom medio juni 2016.

 

Spørsmål rundt denne saken rettes til undertegnede.

 

Beklager den ulempen dette medfører.

 

Arild Hammeren

Enhetsleder drift