Stengte veier

Stengte veier fra og med onsdag 1.juni 2016 og inntil videre:

Øvre del av Fjellveien

Øvre del av Skolegata

Hele Nyrudveien

 

Innkjøring kun for fastboende.

 

Dette p.g.a. gravearbeid for å skifte ut vann og avløpsrør.