Straumen

Like ved Kongsfjord ligger Straumen, et dykkereldorado med flere skipsvrak.
I sundet mellom Straumsneset dannes en sterk havstrøm, som leder inn til Straumens små holmer, hvor flere sel-arter holder til året rundt.
Spennende vandring til landskapsvernomradet Straumsneset, ca. 4 km fra RV 890.