TIL INFORMASJON

Torget 4 er stengt p.g.a. vannlekkasje. Alle ansatte som har hatt kontor på Torget 4 er nå flyttet over til rådhuset.

Servicekontoret med kassafunksjon har fått nye lokaler der menighetskontoret har holdt til.

For å slippe å gå trappene inn til rådhuset kan inngang via Lensmanns Ellilasvei benyttes.

Menighetskontoret er flyttet til Storgata 10 (tidligere Hammerhuset).