Til lag og foreninger i Øfas kommunene

Øfas skal rydde området for flygeavfall på og omkring hovedanlegget på Gassanjarga i Tana. I den forbindelse går vi ut til lag og foreninger i alle ØFAS kommuner og ber om at de som ønsker å være med å rydde, melder sin interesse til oss.

Vi vil så ta nærmere kontakt med interessentene med oversikt over betingelser og de ulike arealer som skal ryddes. Interessentene vil så bli bedt om å komme med pristilbud på hva de skal ha for å gjøre ryddejobben.  Det vil også bli anledning til å inngå avtaler som skal gå over flere år. 

Arbeidet skal starte så snart snøen forsvinner og forholdene ellers tillater det.

Henvendelser sendes på e-post til benn.larsen@ofas.no innen mandag den 26. mai 2014 kl 12.00.