TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR BERLEVÅG ER VEDTATT

Kommunestyret vedtok i møte 17.12.2009 trafikksikkerhetsplanen for Berlevåg kommune

Hovedpunktene i planen er bl.a. at det bør innføres 30 km/t fartsgrense langs hovedvegen i Berlevåg, en gjennomgående gang- og sykkelsti fra Kvellobergan forbi skolen, barnehagen og langs Lensmann Ellilas veg til Løberg Larsens veg, samt utredning av parkeringsplasser i sentrum for å unngå villparkeringen som man har i dag. Planen er på ni sider og kan lastes ned som pdf-fil

her

.

Berlevåg kommune vil benytte anledningen til å takke alle som viste interesse og engasjement for planarbeidet ved å delta på møtene våre og komme med gode og konstruktive forslag.