Viktig melding til lag og foreninger

Ekstrastiftelsen (søknadsfrist 1.september):

Frivillige organisasjoner med helseformål kan søke om midler til tidsavgrensede prosjekter innen forebygging, rehabilitering og forskning, som retter seg mot målgrupper i Norge.

http://www.extrastiftelsen.no/

 

 

Gjensidigestiftelsen (søknadsfrist 15.september):

Du kan søke om midler til prosjekt som fremmer trygghet og helse.
Tiltakene må være forebyggende og aktivitetsskapende. Vi ønsker spesielt å finne de beste ideene som passer inn under temaet "Barn og unges oppvekstvillkår", men alle som har prosjekter som kommer innunder trygghet og helse oppfordres til å søke.

http://www.gjensidigestiftelsen.no/no/sok-stotte