Områdereguleringsplan for Kongsfjord og Veines

Vedtatt av kommunestyret 18.06.15 i sak 21/15.