Hovedutvalg

er faste politiske utvalg i kommuner og fylkeskommuner som styres etter formannskapsmodellen. Hovedutvalg har avgjørelsesmyndighet på sine saksfelt delegert fra kommunestyret eller fylkestinget, og innstillingsmyndighet i saker der avgjørelsesmyndighet ikke er delegert