18. sep. 2020 kl. 13:41

ALT DU TRENGER Å VITE OM KORONA

https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/

Les mer

Hovedutvalg

er faste politiske utvalg i kommuner og fylkeskommuner som styres etter formannskapsmodellen. Hovedutvalg har avgjørelsesmyndighet på sine saksfelt delegert fra kommunestyret eller fylkestinget, og innstillingsmyndighet i saker der avgjørelsesmyndighet ikke er delegert