Politikk

Kommunestyret har 13 representanter og formannskapet har 5 representanter.

Valgperioden 2015 - 2019 har følgende fordeling:

Kommunestyret: Arbeiderpartiet 10 representanter, Høyre 3 representanter

Formannskapet: Arbeiderpartiet 4 representanter, Høyre:1 representant

Ordfører er Rolf Laupstad (AP) og varaordfører er Janne Beate Andreassen (AP)

E-mail this Print this