Politikk

På denne siden vil du finne informasjon om alle politiske kommunale organer . En samlet oversikt over alle disse organene finner du ovenfor. Her kan du velge et politisk organ og få frem mer informasjon. Du kan også klikke på de organene som fremkommer i det politiske organisasjonskartet ovenfor.

Kommunestyret har 13 representanter og formannskapet har 5 representanter.

Valgperioden 2023 - 2027 har følgende fordeling:

Kommunestyret: 

Arbeiderpartiet: 8 representanter

SV: 5 representanter

 

 

Formannskapet: 

Arbeiderpartiet: 3 representanter

SV: 2 representant

 

Ordfører er Rolf Laupstad (AP) og varaordfører er Merete Ann Jensen (AP)