Politikk

På denne siden vil du finne informasjon om alle politiske kommunale organer . En samlet oversikt over alle disse organene finner du ovenfor. Her kan du velge et politisk organ og få frem mer informasjon. Du kan også klikke på de organene som fremkommer i det politiske organisasjonskartet ovenfor.

Kommunestyret har 13 representanter og formannskapet har 5 representanter.

Valgperioden 2019 - 2023 har følgende fordeling:

Kommunestyret: 

Arbeiderpartiet: 6 representanter

Høyre: 3 representanter,

SV: 3 representanter,

SP: 1 representant

 

Formannskapet: 

Arbeiderpartiet: 2 representanter,

Høyre: 2 representanter,

SV: 1 representant

 

Ordfører er Rolf Laupstad (AP) og varaordfører er Svein Johan Kalvik (H)