Telefon- og e-postliste

Sted / Stilling: Navn: Telefonnr:
Servicekontoret postmottak@berlevag.kommune.no 787 82 000
Telefaks Berlevåg kommune   789 81 981
Saksbehandler Maria Kristiansen 458 79 812
Sekretær   458 79 811
Sekretær   458 79 811
     
Frivilligsentral    
Daglig leder
Ann Kristin Wensel 458 79 815
     
Flyktingekoordinator Anita Hansen 458 79 804
     
Bibliotek    
Biblioteksjef Trond Efraimsen 458 79 814
     
Sentraladministrasjon    
Rådmannen Jørgen Holten Jørgensen 458 79 800
Kontorsjef Siv Efraimsen 458 79 810
     
Politisk    
Ordfører Rolf Laupstad 458 79 801
     
IKT-avdelingen support@berlevag.kommune.no  
Fagleder IKT Kjell Magne Pedersen  458 79 990
IT-konsulent    
     
Næring og utvikling    
Næringsutvikler Kjell Richardsen 458 79 840
Konsulent    
   
Økonomiavdelingen    
Økonomisjef Vibeke Richardsen 458 79 850
Nestleder - saksbehandler Gry Efraimsen 458 79 851
Økonomikonsulent Mirjam Nilsen Hammeren

458 79 853

Økonomikonsulent   458 79 854
     
Barnevern    
Fagleder barnevern   458 79 847
Barnevernskonsulent Kristina Pedersen 458 79 868
Barnevernskonulent   458 79 866
Barnvernsvakt Vakttelefon  458 79 865
Barnevernskonsulent Stine Martinussen, Båtsfjord 458 79 846
Barnevernskonsulent   458 79 848
Barnevernskonsulent Synnøve Brunstrøm, Båtsfjord 458 79 844
       
Teknisk drift    
Teknisk sjef Kjell Valter Sivertsen 458 79 803
Konstituert brannsjef Roy Tore Andersen 905 49 578
Saksbehandler May Randi Nilsen 458 79 813
Konsulent   458 79 883
Ledende driftsoperatør Karin Olsen 458 79 880
Driftsoperatør  Bjørn Eirik Johansen 458 79 881
Driftsoperatør  Freddy Andersen 458 79 882
Driftsoperatør Bjørn Roar Pedersen 458 79 884
Driftsoperatør   458 79 886
     
Undervisning    
Berlevåg skole postmottak.skolen@berlevag.kommune.no 787 82 070
Oppvekstsjef Sylvia Radloff Snijders 458 79 910
Rektor Sissel Mortensen 458 79 900
Sekretær Janne With Vårøy 458 79 902
Fagleder kulturskole   458 79 903
Lærerværelse   458 79 904
SFO Elin Hansen 458 79 905
LOSA   458 79 906
Arbeidsrom lærere   458 79 907
PPT Else-Marie Jensen 458 79 860
     
Barnehage    
Berlevåg barnehage postmottak.barnehagen@berlevag.kommune.no 787 82 090
Styrer Elin Mathisen 458 79 970
Berlevåg barnehage avd. Sjøstjerna   458 79 971
Berlevåg barnehage avd. Blåskjell   458 79 972
Berlevåg barnehage avd. Sjøanemone   458 79 973
     
Helse    
Berlevåg helsesenter postmottak.omsorg@berlevag.kommune.no 787 82 130
     
     
Helse administrasjon        
Helse- og omsorgssjef Jørgen Holten Jørgensen 458 79 800
Kontorleder Merete Kristiansen 458 79 921
     
Legekontor postmottak.legekontor@berlevag.kommune.no 787 82 100
     
Teamleder primærhelse Ikke besatt 458 79 930
Laboratorium   458 79 934
Fysioterapaut   458 79 935
Legesekretær Kine Ananiassen 458 79 937
Jordmor   458 79 938
Helsesykepleier Helena Laupstad 458 79 862
     
Sykehjem    
Avdelingsleder sykehjem Johanna Nikkinen 458 79 940
Sykehjemmet 1 Vakthavende sykepleier 458 79 941
Sykehjemmet 2   458 79 942
Fagleder  Unni Stenberg 458 79 922
     

 

Hjemmetjenesten     
Avdelingsleder hjemmetjenesten Johanna Nikkinen 458 79 940
Hjemmetjenesten 1   458 79 951
Hjemmetjenesten 2   458 79 952
Hjemmetjenesten 3   458 79 953
Hjemmetjenesten 4   458 79 954
Hjemmehjelp   458 79 955
     
Skjermet avdeling    
Avdelingsleder skjermet avd. Johanna Nikkinen 458 79 940
Skjermet avdeling 1 Vakthavende sykepleier 458 79 961
Aktivitør   458 79 962
     
Dialyse    
  Direktenummer 78 96 71 58
     
Kjøkken helsesenteret June Pedersen 458 79 872
     
Psykiatri    
Psykiatrisk sykepleier Merete Ann Jensen 458 79 863
Miljøterapeut/spesialterapeut   458 79 864
     
Nav Berlevåg    
Leder Tove Eriksen 412 77 181
Konsulent Trine Larsen Jensen 900 18 709