Telefon- og e-postliste

Sted / Stilling:Navn:Telefonnr: 
Servicekontoretpostmottak@berlevag.kommune.no787 82 000 
    
SaksbehandlerMaria Kristiansen458 79 812 
Sekretær   
Sekretær   
    
Frivilligsentral   
Daglig leder
Ann Kristin Wensel458 79 815 
    
FlyktingekoordinatorAnita Hansen458 79 804 
    
Bibliotek   
BiblioteksjefTrond Efraimsen458 79 814 
    
Sentraladministrasjon   
RådmannenJørgen Holten Jørgensen458 79 800 
KontorsjefSiv Efraimsen458 79 810 
    
Politisk   
OrdførerRolf Laupstad458 79 801 
    
IKT-avdelingensupport@berlevag.kommune.no  
Fagleder IKTKjell Magne Pedersen 458 79 990 
IT-konsulent   
    
Næring og utvikling   
NæringsutviklerKjell Richardsen458 79 840 
Konsulent   
    
Økonomiavdelingen   
ØkonomisjefVibeke Richardsen458 79 850 
Nestleder - saksbehandlerGry Efraimsen458 79 851 
ØkonomikonsulentMirjam Nilsen Hammeren458 79 853 
ØkonomirådgiverSigrid Andersen Sivertsen464 00 224 
    
Vestre Varanger barneverntjeneste   
BarnevernslederHanne Kjærra (Tana)464 00 372 
BarnevernskonsulentKristina Pedersen464 00 379 
Barnets kontaktpersonCarina Hagberg464 00 375 
BarnvernsvaktVakttelefon 464 00 371 
BarnevernskonsulentStine Martinussen, Båtsfjord464 00 377 
BarnevernskonsulentSynnøve Brunstrøm, Båtsfjord464 00 376 
TeamlederLiss Mikalsen, Tana464 00 373 
Barnets kontaktpersonKristine Larsen, Tana464 00 374 
    
Teknisk drift   
Teknisk sjefKjell Valter Sivertsen458 79 803 
Konstituert brannsjefRoy Tore Andersen905 49 578 
SaksbehandlerMay Randi Nilsen458 79 813 
Konsulent 458 79 883 
Ledende driftsoperatørKarin Olsen458 79 880 
Driftsoperatør Bjørn Eirik Johansen458 79 881 
Driftsoperatør Freddy Andersen458 79 882 
DriftsoperatørBjørn Roar Pedersen458 79 884 
Driftsoperatør 458 79 886 
    
Undervisning   
Berlevåg skolepostmottak.skolen@berlevag.kommune.no  
OppvekstsjefSylvia Radloff Snijders458 79 910 
RektorSissel Mortensen458 79 900 
SekretærJanne With Vårøy458 79 902 
Fagleder kulturskole 458 79 903 
Lærerværelse 458 79 904 
SFOElin Hansen458 79 905 
LOSA 458 79 906 
Arbeidsrom lærere 458 79 907 
PPTElse-Marie Jensen458 79 860 
    
Barnehage   
Berlevåg barnehagepostmottak.barnehagen@berlevag.kommune.no  
StyrerElin Mathisen458 79 970 
Berlevåg barnehage avd. rød 458 79 971 
Berlevåg barnehage avd. blå 458 79 972 
Berlevåg barnehage avd. grønn 458 79 973 
    
Helse   
Berlevåg helsesenterpostmottak.omsorg@berlevag.kommune.no  
    
    
Helse administrasjon       
Helse- og omsorgssjefJørgen Holten Jørgensen458 79 800 
KontorlederMerete Kristiansen458 79 921 
    
Legekontorpostmottak.legekontor@berlevag.kommune.no787 82 100 
    
Teamleder primærhelseIkke besatt458 79 930 
Laboratorium 458 79 934 
Fysioterapaut 458 79 935 
LegesekretærKine Ananiassen458 79 937 
Jordmor 458 79 938 
HelsesykepleierHelena Laupstad458 79 862 
    
Sykehjem   
Avdelingsleder sykehjemJohanna Nikkinen458 79 940 
Sykehjemmet 1Vakthavende sykepleier458 79 941 
Sykehjemmet 2 458 79 942 
Fagleder Unni Stenberg458 79 922 
    
Hjemmetjenesten    

Avdelingsleder hjemmetjenesten

Johanna Nikkinen458 79 940 
Hjemmetjenesten 1 458 79 951 
Hjemmetjenesten 2 458 79 952 
Hjemmetjenesten 3 458 79 953 
Hjemmetjenesten 4 458 79 954 
Hjemmehjelp 458 79 955 
    
Skjermet avdeling   

Avdelingsleder skjermet avd.

Johanna Nikkinen458 79 940 
Skjermet avdeling 1Vakthavende sykepleier458 79 961 
Aktivitør 458 79 962 
    
Dialyse   
 Direktenummer78 96 71 58 
    
Kjøkken helsesenteretJune Pedersen458 79 872 
    
Psykiatri   
Psykiatrisk sykepleierMerete Ann Jensen458 79 863 
Miljøterapeut/spesialterapeut 458 79 864 
    
Nav Berlevåg   
LederTove Eriksen412 77 181 
KonsulentTrine Larsen Jensen900 18 709